top of page

ANBI Informatie

Umbrella of Hope en ANBI

De stichting  Umbrella of Hope is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Een organisatie die daaraan voldoet, krijgt de ANBI-status.Een ANBI moet 90% van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. De leiding of het bestuur mag niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is

Onze naam en oprichting

Stichting Umbrella of Hope werd opgericht in 2007

 

Onze doelstelling

Om onze visie te realiseren is het essentieel dat kinderen naar school gaan en deze ook afmaken. Onze primaire activiteit is gericht op het steunen van  kinderen die snel uit de boot kunnen vallen. Daartoe ondersteunen wij kinderen uit financieel en sociaal zwakke gezinnen in Nyeri-Kenia. Ouders zijn zich vaak wel bewust van het belang van onderwijs, maar kunnen de kosten voor voldoende voeding of het schooluniform niet opbrengen. Wij proberen te voorkomen dat kinderen vroegtijdig de school verlaten. Wij  verstrekken dagelijkse maaltijden aan ongeveer 25 lagere school kinderen. Daarnaast sponsoren wij een aantal middelbare scholieren, waarvoor wij schoolgelden, boeken enz betalen.

 

Ons fiscaal nummer / RSIN

8183.65.250

 

Onze contactgegevens

 

Post adres:

Stichting Umbrella of Hope

Bouvigne 49

5653 LG Eindhoven

 

tel : +31(0)641168908

email: info@umbrellaofhope.org 

wesite: www.umbrellaofhope.org

Onze bestuurssamenstelling

Umbrella of Hope heeft  een bestuur met 3 leden

Voorzitter : dhr. Eugène Nijssen

Penning meester: dhr. Peter den Hartog

Bestuurslid: mevr. Elizabeth Wambui Gicheru

 

Ons beleid

Ons meest recente beleidsplan vindt u hier: Beleidsplan 2018

 

Ons beloningsbeleid

De stichting Umbrella of Hope werkt alleen met vrijwilligers en betaald GEEN salarissen

 

Onze activiteiten

Om onze visie te realiseren is het essentieel dat kinderen dat kinderen naar school gaan en deze ook afmaken. Onze primaire activiteit is gericht op kinderen te steunen die snel uit de boot kunnen daartoe  ondersteunen wij kinderen uit financieel en sociaal zwakke gezinnen in Nyeri-Kenia. Ouders zijn zich vaak wel bewust van het belang van onderwijs, maar kunnen de kosten voor voldoende voeding of het schooluniform niet opbrengen. Wij proberen te voorkomen dat kinderen vroegtijdig de school verlaten. In de praktijk verstrekken wij dagelijkse maaltijden aan ongeveer 25 lagere school kinderen en sponsoren wij de een aantal middelbare scholieren, waarvoor wij schoolgelden, boeken enz betalen.

 

Onze Financiele verantwoording

Jaar rekening en toelichting 2017: 2017 Jaarrekening

 

Untitled
470505_374169989290335_2084246050_o.jpg

Umbrella of Hope helped me to use my potential to the max

Mwanaindi   (zat in de 1e groep kinderen in 2007)

bottom of page