top of page

wat doen wij

De stichting Umbrella of Hope ondersteunt kinderen uit sociaal en financieel zwakke milieu's in Nyeri(Kenya). We kiezen bewust voor kinderen die in een gezinssituatie wonen, vaak zijn dit onvolledige gezinnen, soms wonen de kinderen bij familie. In  Kenia is lager onderwijs gratis, niet gratis zijn de kosten voor het verplichte schooluniform, voor schoolmaterialen zoals pennen en schriften of de kosten voor de Kenya Certificate of Primary Education-toetsen. Voor veel ouders zijn dit grote kosten. Te vaak wordt dan de keuze gemaakt om de kinderen thuis te houden, op kleine broers en zusjes te laten passen of mee te laten werken.

Umbrella of Hope verzorgt voor een vaste groep kinderen iedere schooldag een warme, voedzame maaltijd. Dat blijkt een belangrijke stimuans te zijn om kinderen toch naar school te sturen. Ouders zijn zich vaak wel bewust van de kansen die scholing geeft, maar armoede dwingt hen tot andere keuzes. In nauwe samenwerking met het team van de Githwariga Primary School bepalen wij wie van onze faciliteiten gebruik kan maken. 

Daarnaast verzorgen wij, indien mogelijk, schooluniformen en schoolmaterialen. In voorkomende gevallen hebben wij, een deel, van de de examenkosten betaald. 

Op deze manier proberen wij bij te dragen aan een passende en afgeronde opleiding voor kinderen in Nyeri-Kenya.

feb 2018 groep.jpg
551383_374153159292018_1004890310_n.jpg

Umbrella of Hope helped me to use my potential to the max

Mwanaindi - meisje uit 1e Umbrella of Hope groep

bottom of page